Operaty dla Banków i Leasingu

W ramach posiadanej umowy z niektórymi bankami i firmami leasingowymi na wykonywanie operatów szacunkowych maszyn i urządzeń a także każdorazowo na zlecenie czy za pośrednictwem banku podejmujemy się wykonywania oceny technicznej jednostek oraz określenia ich szacunkowej wartości rynkowej.

Przestrzegamy wszystkich wymogów narzuconych przez banki i firmy leasingowe i zachowujemy każdorazowo tajemnicę w zakresie prowadzonej usługi, kontrahentów itp.

Operaty szacunkowe wykorzystywane są do udzielania kredytów, leasingów itp.

Posiadamy uprawnienia ZBP (Związku Banków Polskich)

Wyceny – Opinie – Ekspertyzy mogą być  wykonane w celu:

  • Zabezpieczenia kredytu bankowego, pożyczki.
  • Ustalenia wysokości cła, podatku.
  • Ustalenia wartości środka trwałego dla potrzeb leasingu.
  • Ustalenia wysokości wnoszonego aportu do spółki.
  • Złożenia opinii , ekspertyzy , wyceny dla Sądów , Prokuratur , Policji , Urzędów Skarbowych , Izb Celnych , Kancelarii Komorniczych , Adwokackich , Radcowskich       i innych instytucji
  • Ustalenia wysokości należności przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia.
  • Ustaleniu wartości rynkowej przy transakcji kupna-sprzedaży.
  • Przy ustalaniu darowizn i spadków
  • Do Ubezpieczeń majątkowych
  • W celu ustalania poniesionych nakładów
  • Przyjęcia ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji, czy ustalenia punktu odniesienia w negocjacjach cenowych przy indywidualnej transakcji kupna – sprzedaży.
  • Określenia udziału środków trwałych w majątku firmy, w procesie przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji.
  • Ustalenia wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych.
  • Podjęcia decyzji inwestycyjnych ze względu na spodziewany przyszły zysk.
  • Określenia opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, ustalenia kosztu naprawy.
  • Oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
  • Analiz ekonomicznych i finansowych, i innych.

Wyceny biznesowe

  • wyceny przedsiębiorstw , spółek , firm , fundacji
  • wyceny pakietu mniejszościowego
  • wyceny udziałów w spółce osobowej
  • wycena aportów
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych
  • wycena marki i znaku towarowego
  • wycena certyfikatów i instrumentów finansowych
  • wycena i projektowanie programów motywacyjnych
  • wycena szkód gospodarczych
  • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej
  • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
  • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej

Wykonujemy również

  • ocenę stanu technicznego i wartości likwidacyjnej maszyn i urządzeń (firmy w likwidacji lub upadłości),
  • kompleksową wycenę środków trwałych zakładów,
  • operaty szacunkowe dla Banków i Firm Leasingowych

i inne nie wymienione w/w wykazie wszelkich branż i typów.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.