Operaty dla Banków i Leasingu

W ramach posiadanej umowy z niektórymi bankami i firmami leasingowymi na wykonywanie operatów szacunkowych maszyn i urządzeń a także każdorazowo na zlecenie czy za pośrednictwem banku podejmujemy się wykonywania oceny technicznej jednostek oraz określenia ich szacunkowej wartości rynkowej.

Przestrzegamy wszystkich wymogów narzuconych przez banki i firmy leasingowe i zachowujemy każdorazowo tajemnicę w zakresie prowadzonej usługi, kontrahentów itp.

Operaty szacunkowe wykorzystywane są do udzielania kredytów, leasingów itp.

Posiadamy uprawnienia ZBP (Związku Banków Polskich)

Wyceny – Opinie – Ekspertyzy mogą być  wykonane w celu:

 • Zabezpieczenia kredytu bankowego, pożyczki.
 • Ustalenia wysokości cła, podatku.
 • Ustalenia wartości środka trwałego dla potrzeb leasingu.
 • Ustalenia wysokości wnoszonego aportu do spółki.
 • Złożenia opinii , ekspertyzy , wyceny dla Sądów , Prokuratur , Policji , Urzędów Skarbowych , Izb Celnych , Kancelarii Komorniczych , Adwokackich , Radcowskich       i innych instytucji
 • Ustalenia wysokości należności przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia.
 • Ustaleniu wartości rynkowej przy transakcji kupna-sprzedaży.
 • Przy ustalaniu darowizn i spadków
 • Do Ubezpieczeń majątkowych
 • W celu ustalania poniesionych nakładów
 • Przyjęcia ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji, czy ustalenia punktu odniesienia w negocjacjach cenowych przy indywidualnej transakcji kupna – sprzedaży.
 • Określenia udziału środków trwałych w majątku firmy, w procesie przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji.
 • Ustalenia wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych.
 • Podjęcia decyzji inwestycyjnych ze względu na spodziewany przyszły zysk.
 • Określenia opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, ustalenia kosztu naprawy.
 • Oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
 • Analiz ekonomicznych i finansowych, i innych.

Wyceny biznesowe

 • wyceny przedsiębiorstw , spółek , firm , fundacji
 • wyceny pakietu mniejszościowego
 • wyceny udziałów w spółce osobowej
 • wycena aportów
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena marki i znaku towarowego
 • wycena certyfikatów i instrumentów finansowych
 • wycena i projektowanie programów motywacyjnych
 • wycena szkód gospodarczych
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej

Wykonujemy również

 • ocenę stanu technicznego i wartości likwidacyjnej maszyn i urządzeń (firmy w likwidacji lub upadłości),
 • kompleksową wycenę środków trwałych zakładów,
 • operaty szacunkowe dla Banków i Firm Leasingowych

i inne nie wymienione w/w wykazie wszelkich branż i typów.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.