Usługi

Wyceny – Opinie – Ekspertyzy mogą być  wykonane w celu:

 • Zabezpieczenia kredytu bankowego, pożyczki.
 • Ustalenia wysokości cła, podatku.
 • Ustalenia wartości środka trwałego dla potrzeb leasingu.
 • Ustalenia wysokości wnoszonego aportu do spółki.
 • Złożenia opinii , ekspertyzy , wyceny dla Sądów , Prokuratur , Policji , Urzędów Skarbowych , Izb Celnych , Kancelarii Komorniczych , Adwokackich , Radcowskich       i innych instytucji
 • Ustalenia wysokości należności przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia.
 • Ustaleniu wartości rynkowej przy transakcji kupna-sprzedaży.
 • Przy ustalaniu darowizn i spadków
 • Do Ubezpieczeń majątkowych
 • W celu ustalania poniesionych nakładów
 • Przyjęcia ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji, czy ustalenia punktu odniesienia w negocjacjach cenowych przy indywidualnej transakcji kupna – sprzedaży.
 • Określenia udziału środków trwałych w majątku firmy, w procesie przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji.
 • Ustalenia wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych.
 • Podjęcia decyzji inwestycyjnych ze względu na spodziewany przyszły zysk.
 • Określenia opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, ustalenia kosztu naprawy.
 • Oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
 • Analiz ekonomicznych i finansowych, i innych.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.