Kwalifikacje

Nasi Rzeczoznawcy posiadają następujące uprawnienia:

  • Rzeczoznawcy Państwowej Inspekcji Handlowej
  • Kapitanowie i Inspektorzy PZŻ i PZMiNW;
  • Rzeczoznawcy Samochodowi umieszczeni na liście Ministra Transportu;
  • Biegli Sądowi;
  • Biegli Izby Skarbowej;
  • Biegli i Rzeczoznawcy z Uprawnieniami budowlanymi;
  • Rzeczoznawcy Majątkowi ds. wycen i szacowania nieruchomości i na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych (uprawnienia Związku Banków Polskich)
  • Rzeczoznawcy SRBS