Cennik

 

Opłata za wycenę , ekspertyzę , opinie jest uzależniona od następujących czynników: 

  • charakteru, wielkości i rodzaju rzeczy stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy , biegłego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • kwalifikacji rzeczoznawcy , biegłego
  • terminu i warunków wykonania
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę , biegłego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Rzeczoznawcy i Biegli działają w swoim imieniu i na własny rachunek.