O nas

Stowarzyszenie Rzeczoznawców oraz Biegłych Sądowych i Skarbowych  powstała kilka lat temu i zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług dla osób fizycznych , przedsiębiorstw zarówno państwowych jak i prywatnych, jednostek samorządowych, banków firm leasingowych , ubezpieczeniowych , sądów , urzędów skarbowych , celnych , prokuratur , policji i innych.

Wydajemy opinię , ekspertyzy , wyceny :

 • maszyn oraz urządzeń wszystkich branż
 • usług , towarów itp.
 • wyposażenia
 • przedsiębiorstw , spółek i firm
 • wartości niematerialnych i prawnych
 • nieruchomości
 • pojazdów

Wyceny biznesowe

 • wyceny przedsiębiorstw , spółek , firm , fundacji
 • wyceny pakietu mniejszościowego
 • wyceny udziałów w spółce osobowej
 • wycena aportów
 • wycena majątkowych praw autorskich
 • wycena marki , znaku towarowego , licencji , patentu
 • wycena certyfikatów i instrumentów finansowych
 • wycena korzyści utraconych
 • wycena szkód gospodarczych
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • wycena utraconych korzyści
 • wycena usług

Wykonujemy również

 • ocenę stanu technicznego i wartości likwidacyjnej maszyn i urządzeń (firmy w likwidacji lub upadłości),
 • kompleksową wycenę środków trwałych zakładów,
 • operaty szacunkowe dla Banków i Firm Leasingowych

PEŁNY WYKAZ RZECZOZNAWCÓW i BIEGŁYCH   –   >> WYKAZ <<