PRZEJMIEMY LEASING - nawet zadłużony

Samochody ,urządzenia , maszyny

Prosimy o składanie ofert zawierających szczegółowy opis przedmiotu leasingu , całkowity harmonogram spłat oraz
dokonane wpłaty , ewentualne zadłużenia ,nazwę firmy leasingowej , zdjęcia.

Po otrzymaniu w/w danych do 2 dni będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia terminu spotkania.

Wszystkie formalności z firmą leasingową (umowy , cesje , spłatę zadłużenia ) przeprowadzamy po uzgodnieniu szczegółów .


TEL. 607-403-609
biuro@leasing-24.eu